Privatlivspolitik

1. Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Gl. Rye Kirkes Menighedsråd, 
c/o  Iben Johanne Thomsen, sognepræst (kbf.)
Præstegårdsvej 1, Gl. Rye
8680 Ry
T: 61142535
ijt@km.dk

2. Persondata
I kirken indsamler vi persondata i forbindelse med tilmelding til arrangementer; i forbindelse med civile og kirkelige registreringer, ved registrering af medlemmer af kirkens kor og de frivillige ved kirken. Vi indsamler disse data for at kunne løse kirkens forskellige opgaver samt for at kunne kommunikere om vores aktiviteter bedst muligt. 

Vi indsamler kun de relevante oplysninger, som oftest navn, e-mail, telefonnummer og adresse. 

2.1 Sikkerhed
Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om de modtagne persondata håndteres forsvarligt. 

Vi videregiver ikke dine data til andre, medmindre vi har fået samtykke til dette først. 

2.2 Periode for opbevaring 
Personoplysninger slettes, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

2.3 Yderligere oplysninger om indsamling af persondata
For at optimere vores hjemmeside og vores kommunikation med sognet bruger vi cookies på hjemmesiden og samarbejder med andre databehandlere. Det drejer sig om Google Analytics. 

De databehandlere, vi bruger, behandler data på vores vegne og ikke til egne formål.  

3. Brugerens rettigheder
Du har altid ret til at få oplyst, hvilke personlige data vi har gemt om dig, få dem opdateret, rettet eller slettet helt. Alt dette sker ved at rette henvendelse til den dataansvarlige (se kontaktoplysninger). 

 

4. Ændringer til privatlivspolitik
Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre privatlivspolitikken ved at underrette brugerne via hjemmesiden. Derfor anbefales det, at man holder sig opdateret på den nyeste version gennem hjemmesiden. 

Hvis man modsætter sig ændringerne, skal man kontakte den dataansvarlige og anmode om at blive slettet fra databasen.