Fødsel og faderskab

Stort tillykke med forældreskabet!

Når en lille ny kommer til verden i Danmark, skal der gennemføres nogle registreringer i det danske personregister.


Fødsel
Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen.
I kan anmelde jeres barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. 

 

Faderskab
Hvis forældrene til det nyfødte barn ikke er gift, kan der inden 28 dage efter barnets fødsel indgives en "Omsorgs- og ansvarserklæring". Erklæringen skal afgives digitalt med begge forældres NemID.
Efter 28 dages fristen, videresendes sagen til Familieretshuset.