Fødsel og faderskab

Stort tillykke med forældreskabet!

Når en lille ny kommer til verden i Danmark, skal der gennemføres nogle registreringer i det danske personregister.


Fødsel
Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen.
I kan anmelde jeres barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. 

 

Faderskab/Medmoderskab
Hvis forældrene til det nyfødte barn ikke er gift, kan der inden 28 dage efter barnets fødsel indgives en "Omsorgs- og ansvarserklæring". Erklæringen skal afgives digitalt med begge forældres Mit-Id.
Efter 28 dages fristen, videresendes sagen til Familieretshuset.