Stil op til menighedsrådsvalget 2024

Bliv en del af et værdifuldt fællesskab
I menighedsrådet er man fælles om en sag: at skabe og drive kirke i sognet. Det giver et fællesskab, der går på tværs af alder, køn, baggrund og kompetencer.

Sæt retningen for din kirke
Du er som medlem af menighedsrådet med til at sætte retningen for det kirkelige liv, for økonomi og vedligeholdelse. Årligt er kirken i gennemsnit i kontakt med 70 procent af alle folkekirke-medlemmer.

Gør en forskel for andre

Skal der være flere tilbud til unge og børnefamilier? Eller skal der gøres mere for de ældre og udsatte? Eller skal I bevæge jer i en helt anden retning? Du kan være med til at planlægge aktiviteter, der gør kirken nærværende og værdifuld for borgerne i dit sogn.

Hør Jesper Byllings tanker om det at sidde i menighedsrådet i videoen.
(fra valget i 2020)

 

MENIGHEDSRÅDET

I Gammel Rye sogn vælges menighedsrådet for en fireårig periode til at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter. Der skal hos os vælges seks medlemmer og derudover suppleanter. 

Rådet mødes én gang om måneden. Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg, møder i sognet og lignende. 

Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.

Menighedsrådet har ansvar for:

  • Kirkelivet
  • Kulturarven – kirkebygninger og arealer
  • Kirkegården og begravelser
  • Personaleledelse
  • Kirkens økonomi.

Derudover er der en række opgaver, der kan vælges til og fra. 
I folkekirken er det menighedsrådet, der har arbejdsgiveransvaret i forhold til de medarbejdere, der er ansat i kirken – med undtagelse af præsten.

Vil du være med til at udvikle og bevare Gl. Rye Kirkes identitet og fællesskab? Så tag fat i det nuværende Menighedsråd og hør mere om det meningsfulde og vigtige arbejde for vores fælles kirke.

 

Lær mere om menighedsrådets arbejde

Valget foregår ved en valgforsamling. Det kan minde om en generalforsamling, hvor alle folkekirkemedlemmer over 18 år kan møde op for at stemme eller selv stille op til valget.

Valgforsamlingen bliver holdt:

17. september kl.19.30
Præstegårdsvej 3,
8680 Ry
i Skt. Sørens hus