Konfirmation

Kristendommen hævder, at vi mennesker er mere end biologi – vi er ”et guddommeligt eksperiment af støv og ånd”, som Grundtvig så smukt siger det. Men hvem er egentlig Gud og hvad kan vi sige om ham? Og hvem er jeg så selv – set i det lys?

 

Konfirmationsforberedelsen sigter på at tale om netop disse ting.
Som konfirmand skal man både lære noget og have det sjovt.
Vi skal sammen undre os og blive klogere – på Gud og på os selv!
Vi fordyber os i bibelens fortællinger, lærer trosbekendelsen, synger, beder og holder gudstjeneste, ser film, hører musik, tager på udflugt, spiser kage og meget mere!

I Gl. Rye Sogn indbydes alle børn på 7. klassetrin til at deltage i konfirmationsforberedelsen. Det er ikke nødvendigt at være døbt eller medlem af folkekirken for at deltage i undervisningen, men dåben er en forudsætning for konfirmationen.

 

 

TILMELDING

Konfirmationsforberedelse i Gl. Rye Sogn (2023-24)
Konfirmation Kr. Himmelfartsdag 9. maj 2024 i Skt. Sørens Kirke
 
Du tilmelder dit barn i 2 trin:

TRIN 1
Konfirmandtilmelding – benyt dette link 
Du skal bruge NEM-ID/Mit-Id. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.
Ved tilmeldingen er det vigtigt at vælge det sogn, som man ønsker forberedelse og konfirmation i. Udgangspunktet er det sogn, man bor i, så hvis du ikke bor i Gl. Rye sogn skal du huske at få valgt Gl. Rye sogn (er du i tvivl om bopælssogn, kan det tjekkes på sogn.dk).
Den digitale konfirmandtilmelding til 2023/24 er åben indtil 30. november 2023.

TRIN 2
Kommunikation om konfirmationsforberedelsen – benyt dette link
Her giver du tilladelse til, at præsten må sende information om konfirmationsforberedelsen, at dit barns navn må offentliggøres i forbindelse med konfirmationen, tager stilling til fotografering og andet.

 

Kontakt

Sognepræst Iben Johanne Thomsen

Sognepræst Iben Johanne Thomsen 
mail ijt@km.dk eller sikker henvendelse 
T: 61142535

 

 

 

 

 

 

Sognepræst Hanne Marie Houkjær

Sognepræst Hanne Marie Houkjær
mail hmho@km.dk eller sikker henvendelse
T: 24792712

   Konfirmation 2023/2024