Sognehuset

Skt. Sørens hus
Huset blev indviet d. 27. januar 2008 og er af menighedsrådet døbt: "Skt. Sørens Hus" efter kirken, der hedder Skt. Sørens Kirke og er bygget af arkitektfirmaet Aarstiderne i Silkeborg.

Udlån af sognehuset
Huset kan udlånes til ikke-kommercielt brug.
Kontakt graver Jesper Mejlbro for mere info herom.