Velkommen til Gl. Rye sogn!

Skt. Sørens kirke ligger højt på bakken og ses af næsten alle i Gl. Rye hver eneste dag. Kirken er et smukt og historisk sted og i Gl. Rye passer vi godt på vores kirke. Fra 1100-tallet har der været kirke her og hvert år besøges den af mange, der er interesserede i at opleve det sted, der bragte så mange pilgrimme til Gl. Rye i middelalderen og hvor senere Chr. d. 3 blev valgt til konge og startskuddet til den danske reformation lød.

Og så er det et levende sted for sognets beboere: der holdes gudstjeneste om søndagen og på hverdage, børne- og voksenkor, koncerter, undervisning for store og små, studiekredse, foredrag og meget mere. Noget foregår i Skt. Sørens hus, der ligger tæt ved kirken og som også benyttes af en del af byens mange foreninger, UDSYN, kunstgruppen, ”Kun for mænd”, Gl. Rye gospelkor osv.

Se mere om gudstjenester og aktiviteter her på hjemmesiden og læs kirkens spændende historie. Eller kom – til det ene eller andet!

 

 

Del dette:

GPS koordinater

QR-koden her indeholder længde og breddegraderne så man kan kode sin GPS ind eller bare se hvor kirken ligger på google maps.

Eller man kan prøve via Facebook

Mest aktuelt

23.06.2019: 1. s. e. Trinitatis

30.06.2019: 2. s.e. Trinitatis

07.07.2019: 3. s.e. Trinitatis

Organist søges til Gl. Rye Kirke

En stilling som organist ved Gl. Rye Kirke, GL. Rye Sogn er ledig pr. 01.09. 2019.

Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Faste fridage er på mandage.

Organisten skal varetage følgende primære opgaver (forbehold for ændringer):

Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i Gl. Rye Kirke (i mindre omfang til gudstjenester og kirkelige handlinger uden for kirkerummet) samt spille til arrangementer og aktiviteter i kirke/sognehus. Vi afholder bl.a. gudstjenester, sangaftener, kirkehøjskole, fyraftensalmesang, sogneaftener og friluftsgudstjenester i samarbejde med andre kirker og lokale institutioner.

Nyopsætning og ledelse af et voksenkor. Vi ønsker et voksenkor ved kirken og her skal organisten selvstændigt kunne opsætte det nye kor. Vi håber, at koret er etableret senest i begyndelsen af 2020.

Musikalsk ledsagelse og medvirken ved skole-kirke aktiviteter- og arrangementer. Børnekoret ledes af vores kirkemusiker og i forbindelse med enkelte gudstjenester og prøvespil vil organisten skulle indgå i et samarbejde med kirkemusikeren.

Planlægge og afholde 4 – 6 kirkekoncerter årligt i samarbejde med menighedsrådet. Menighedsrådet har dertil et fornuftigt koncertbudget. Vi forventer, at den nye organist selvstændigt kan hyre musikere, opsætte koncerter og annoncere inden for budgettet, hvor den musikalske kvalitet er af høj værdi og gerne med et kreativt strejf.

Instrumentansvar:

Organisten har tilsyn af orglet i tæt samarbejde med kirkeværgen. Planlægning af orgelstemning 1 til 2 gange årligt.

Møder, planlægning og samarbejde:

Månedligt personalemøde, årligt medarbejdermøde, kvartalsvise møder i Organistsamarbejdet, møder med menighedsrådet mht. koncertplanlægning, møde med kirkemusiker/kirkeværge og kontaktpersonen.

Kontor og hjælpemidler:

Kontor i Sct. Sørens hus (sognehuset) med printer, skrivebord, stol og skabsplads. Arbejdspladsen er fælles med øvrige ansatte. Bærbar pc er til låns under ansættelsen.

Udarbejdelse af pjecer og koncertplakater mv. kan foretages i samarbejde med kordegnen.

Om Gl. Rye sogn og kirken:

Gl. Rye Sogn har 2084 indbyggere, 6 fastansatte medarbejdere og flere afløsere i sognet. Sognet er kendetegnet ved et godt gudstjenestefremmøde og et aktivt sogneliv, hvor der afholdes arrangementer såvel i kirken som i sognehuset. Menighedsrådet og de ansatte har desuden et tæt samarbejde med mange forskellige institutioner, som f.eks. den lokale folkeskole, FDF, plejehjemmet, Gl. Rye Idrætsforening, Borgerforeningen, Himmelbjergsegnens debatforening og er desuden medredaktør på det lokale blad ”Aktuelt”. Læs gerne mere om vores aktive lokalmiljø på www.glrye.dk

Orglet i Gl. Rye Kirke er et MARCUSSEN & SØN orgel bygget 1995 med 17 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk (i svelle) og pedalværk og har mekanisk traktur. Læs gerne mere om Gl. Rye kirke og historie på www.glryekirke.dk

I forbindelse med en omfattende renovering af Gl. Rye kirke med påbegyndelse d. 1. oktober 2019 vil kirkelige handlinger og koncerter blive flyttet til sognehuset. Enkelte kirkelige handlinger vil desuden blive afholdt på andre lokale adresser og nærliggende kirker. Organisten skal derfor kunne varetage opgaver på nævnte lokaliteter i renoveringsperioden.

Vi forventer, at du:

Har gode musikalske færdigheder og gerne med en kreativ tilgang til udvikling af musikken.

Kan spille med musikalsk variation til gudstjenester og kirkelige handlinger.

Har en sikker fornemmelse for kirkeårets gang og gudstjenestens liturgi.

Har lyst og evne til at være med til at opstarte og udvikle kor for voksne.

Ønsker at styrke sangglæden hos børn og voksne.

Kan arbejde selvstændigt og målrettet.

Er imødekommende og samarbejdsvillig i relationerne med de andre ansatte, afløsere, menighedsrådet og sognets borgere.

Viser og udøver fleksibilitet og engagement i forhold der tilgodeser sognets behov.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre kirker  i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder i organistsamarbejdet. Det er derfor vigtigt, at den nye organist er indstillet på at spille på de forskellige orgler der er i organistsamarbejdet.

Aftaler ved ansættelsesforhold og aflønning kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk eller på jobnet, hvor stillingen i sin fulde længde er opslået.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til på telefonnummer 30552486/mail 7988fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Lille Vangs Vej 11, 8680 Ry eller på mail til 7988fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den mandag d. 10. juni 2019.

Første ansættelsessamtale forventes at finde sted torsdag d. 13. juni i tidsrummet kl. 16 – 20 eller fredag d. 14. juni i tidsrummet kl. 16 – 20.

Anden ansættelsessamtale med prøvespil forventes at finde sted fredag d. 21. juni i tidsrummet kl. 16 – 20. eller mandag d. 24. juni i tidsrummet kl. 16 – 20.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Menighedspleje

Gl. Rye menighedsråd har besluttet at oprette en menighedspleje for Gl. Rye sogn. Tanken er at kunne give fx julehjælp, konfirmationshjælp og lignende til mennesker i sognet, der har brug for en økonomisk håndsrækning.

Fra juleaften og frem til påske vil alt, hvad der lægges i kirkens bøsse anvendes til oprettelsen af menighedsplejen. Menighedsrådet håber, at der vil være opbakning til initiativet og siger på forhånd tak for hver en god gave.

Man kan også give et bidrag med MobilePay - brug:

Mobile Pay: 66471:

Gl. Rye menighedsråd

Meddelelse: ”Kollekt”

Sidste NYT

Referat er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Læs mere


Referat er tilgængeligt på hjemmesiden. Læs mere


Referat er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Læs mere


Kalender

BegivenhedDato

1. s. e. Trinitatis

Ved Kjeld Slot Nielsen

23. jun 11:00
11:30
23. jun 11:00 -
11:30

2. s.e. Trinitatis

Ved sognepræsten.

30. jun 11:00
12:00
30. jun 11:00 -
12:00

3. s.e. Trinitatis

Ved sognepræsten.

7. jul 09:30
12:00
7. jul 09:30 -
12:00

5. s.e. Trinitatis

Ved Jesper Hanneslund

21. jul 09:30
12:00
21. jul 09:30 -
12:00

Koncert med Royal Danish Brass

Det danske blæserensemble par excellence gæster Gl. Rye med et spændende og …

1. aug 19:30
20:30
1. aug 19:30 -
20:30

7. s.e. Trinitatis

Ved Pia Husted Blok

4. aug 11:00
12:00
4. aug 11:00 -
12:00

8. s.e. Trinitatis

Ved sognepræsten.

11. aug 11:00
12:00
11. aug 11:00 -
12:00

BRAGR - 'lyden af Skandinavien'

I forbindelse med Skanderborg Kommunes Kulturaften 2019 - BRAGR er lyden af …

20. sep 19:30
20:30
20. sep 19:30 -
20:30