Kirkens historie

Kort om Gl.Rye kirkes (Sankt Sørens kirke) historie


Siden 1100-tallet har der været kirke på det sted, hvor Gl. Rye Kirke kirke i dag ligger.
Først en romansk stenkirke og i højmiddelalderen en stor gotisk korsarmskirke, ejet af Øm Kloster.

Kirken var flittigt besøgt af pilgrimme der kom for at drikke af den nærliggende Skt. Sørens Kilde der efter sigende havde helbredende kraft.

Kirken dannede rammen om det berømte møde 4. juli 1534, hvor Chr. d. 3. blev valgt til konge, og som blev startskuddet til, at Danmark blev luthersk. Efter reformationen skrumpede kildevalfarten ind og i takt hermed det økonomiske grundlag for kirken, der langsomt gik i forfald. Dele af kirken blev revet ned, og i dag anes omridset af den store kirke i form af græsvolde, der markerer, hvor stor den engang har været.

Det moderne tårn er bygget på samme plads som det oprindelige tårn, der brændte, og af den grund står tårnet i dag alene et stykke fra kirkebygningen.

Uddybning af Gl. Rye Kirkes historie

Forlaget Hikuin udgiver folderne "Danske Kirker", og nr. 7 i serien handler om Gl. Rye Kirke. Den kan læses elektronisk ved at trykke her