Medlemskab

Indmeldelse 
De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb.
Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan ikke blive medlem af folkekirken uden at være døbt.

Genindmeldelse
Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages ved henvendelse til en af vore præster

Udmeldelse
Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du lave en skriftlig forespørgsel til kordegnekontoret via sikker henvendelse. I mailen skriver du, at du ønsker at blive udmeldt.