Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i oktober kan læses her: