Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i april kan læses her: