Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i januar kan læses her: