Nye Covid19-restriktioner

Som følge af lock-down pga covid19 i Region Midtjylland fra 11. december 2020 kl. 16 og foreløbig til og med 3. januar 2021 har menighedsrådet for Gl. Rye Kirke besluttet følgende:

Julekoncert den 20. december kl. 15 i Skt. Sørens Hus gennemføres som livestream, men uden tilskuere

Fællessang aflyses til og med 3. januar – det giver mulighed for lidt flere deltagere i gudstjenesterne (op til max 38 ps i salen)

Medarbejdere i sognehuset hjemsendes, men varetager nødvendige funktioner i relation til gudstjenester og kirkelige handlinger

Konfirmandundervisning aflyses og genoptages efter planen 12. januar 2021

Men jul bliver det (!) og vi holder gudstjenester i Skt. Sørens Hus

24. december kl. 15 – NB tilmelding ved fysisk fremmøde. Livestreames via www.glryekirke.dk og FaceBook

25. december kl. (9.30 og) 11.00: NB tilmelding ved fysisk fremmøde via www.glryekirke.dk

31. december kl. 14.00

3. januar 2021 kl. 11.00

Præsten er fortsat til rådighed for samtaler, helst pr. telefon, og ansigt til ansigt, hvis der er behov for det. Ring på tlf. 6114 2535

Hold håbet op! og pas godt på hinanden og jer selv!