Konfirmation 2021

På grund af Covid19-pandemien er årets konfirmation i Gl. Rye Kirke udsat fra Kr. Himmelfartsdag til:

Lørdag den 4. september 2021

Alle konfirmander og deres familier har fået besked