Menighedsmøde 2018

07.03.2018

Referat af det årlige lovpligtige menighedsmøde 4. marts 2018 kl. 12-14 i Skt. Sørens hus

Indledningsvis bød formanden velkommen og præsenterede de tilstedeværende fra menighedsrådet. Herefter en præsentationsrunde rundt om bordet; dejligt at få sat navne og ansigter på!

Formand fortalte om begivenheder og aktiviteter i årets løb herunder belysningen af kirken i adventstiden samt en kort status om det forestående renoveringsprojekt i 2019, der vil betyde at kirkebygningen i en periode ikke kan benyttes. I den forbindelse skal der tænkes kreativt – menighedsrådet er fortrøstningsfuldt.

Næstformanden, der også er kasserer gennemgik i overblik økonomien med mulighed for spørgsmål og uddybninger til dels regnskabsoversigten for 2016 og budgettet for 2018 samt diverse tendenser. Bemærk i den forbindelse, at regnskab og budget ligger tilgængeligt på www.sogn.dk, for de, der måtte være interesserede ligesom kassereren stiller sig til rådighed for spørgsmål.

Ud af den pose penge, der er til rådighed ligger ca. 70-80% ret fast på disponerede poster. Menighedsrådet er åbne for inspiration, spørgsmål mv. Ét af de nye initiativer, der er ved at blive undersøgt og sat i værk er at optimere synlighed og dialog via hjemmeside og sociale medier som fx Facebook til kirkens liv og sammenhængskraftens bedste.

Det tværkirkelige element som fx. kirkestafetten blev vendt. Nu er kirkestafetten slut, og det skal besluttes hvilken anden lignende aktivitet på tværs af provstiet, der skal iværksættes. Der er mulighed for at melde sig til det udvalg, der står for dette i provstiet.

Det blev foreslået at genoptage menighedssommerudflugt; dette vil blive behandlet på menighedsrådsmødet i april. Det blev foreslået at nedsætte et udvalg for fest og udflugter, som kan bistå og aflaste menighedsrådet i den forbindelse. Formanden vil sende mail ud til de fremmødte, der meldte sig til udvalget på mødet. Andre interesseredekan også melde sig på banen.

Herefter tog dialogen en kort orienterende afstikker til det igangværende arbejde i menighedsrådet med en forstående langsigtede plan for kirkegården.

Der blev spurgt, hvorvidt fjernsynet i Skt. Sørens hus skal blive hængende; det skal det ikke. Det skal tages ned.

Desuden blev der spurgt, hvorvidt betaling for brug af menighedens hus kommer på tale. Dette er ikke tilfældet. Det blev uddybet at de aktiviteter, der kan finde sted i menighedens hus er af almennyttig karakter, ikke-kommercielt og i overensstemmelse med kirkens grundtanke.

Suppleant Karin forklarede om planerne for udarbejdelsen af et nyt altertæppe og opfordrede interesserede i projektet til at henvende sig til hende; forhåbentlig vil der være nok interesserede, der vil være med at muliggøre en sådan udarbejdelse. Der findes et udvalg for kirkekunst, der holder til på Frederiksberg. Udvalget tager ud og hjælper med undervisning i sådanne projekter fx hvordan man lærer at stramme broderieknuderne ensartet. De nuværende altertæppe er resultatet at et sådant fælles arbejde og er lavet i 1930’erne.

Som afrunding fortalte kontaktpersonen om sin funktion i menighedsrådet ift. kontakten til ansatte og frivillige, arbejdsmiljø mv. Og formanden gav på vegne af kirkeværgen (som ikke kunne være til stede) en kort præsentation af hans opgaver i menighedsrådet.

 

Efter ovenstående gennemgang var der et dejligt måltid mad og hyggeligt samvær.

Del dette:

Sidste NYT

Referat er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Læs mere


Referat af det årlige lovpligtige menighedsmøde 4. marts 2018 kl. 12-14 i Skt. Sørens husLæs mere


Oversigtskalenderen for 2018 klar.Læs mere


Kalender

BegivenhedDato

Studiekreds - sidste gang

Bibelen UpDate - allersidste aften   Hvad er Bibelen for en bog? Hvordan blev …

19. mar 19:30
21:00
19. mar 19:30 -
21:00

Fyraftens-salmesang

Som noget nyt holdes der hver onsdag fyraftens-salmesang i en af omegnens kirke. Vi …

21. mar 17:00
17:30
21. mar 17:00 -
17:30

Palmesøndag

Ved sognepræsten

25. mar 11:00
12:00
25. mar 11:00 -
12:00

Skærtorsdag

Ved sognepræsten

29. mar 11:00
12:00
29. mar 11:00 -
12:00

Musikgudstjeneste Langfredag

Ved sognepræsten.

30. mar 15:00
16:30
30. mar 15:00 -
16:30

Påskedag

Ved sognepræsten

1. apr 11:00
12:00
1. apr 11:00 -
12:00

1. s. e. Påske

Ved Dorthe Gudmund Larsen.

8. apr 09:30
10:30
8. apr 09:30 -
10:30

Kirkekoncert

Kirkekoncert

11. apr 19:30
20:30
11. apr 19:30 -
20:30

2. s. e. Påske

Ved sognepræsten.

15. apr 09:30
10:30
15. apr 09:30 -
10:30

Fyraftens-salmesang

Som noget nyt holdes der hver onsdag fyraftens-salmesang i en af omegnens kirke. Vi …

18. apr 17:00
17:30
18. apr 17:00 -
17:30

4. s. e. Påske

Ved sognepræsten.

29. apr 11:00
12:00
29. apr 11:00 -
12:00

5. s. e. Påske

Ved sognepræsten.

6. maj 09:30
10:30
6. maj 09:30 -
10:30

Fyraftens-salmesang

Som noget nyt holdes der hver onsdag fyraftens-salmesang i en af omegnens kirke. Vi …

9. maj 17:00
17:30
9. maj 17:00 -
17:30

Konfirmation Kr. Himmelfartsdag

Ved sognepræsten.

10. maj 09:00
10:30
10. maj 09:00 -
10:30

Konfirmation Kr. Himmelfartsdag

Ved sognepræsten.

10. maj 11:00
12:30
10. maj 11:00 -
12:30

6. s. e. Påske

Ved Kjeld Slot Nielsen.

13. maj 11:00
12:00
13. maj 11:00 -
12:00

Kirkekoncert

Kirkekoncert Mere information følger

16. maj 19:30
20:30
16. maj 19:30 -
20:30

Pinsedag

Ved sognepræsten.

20. maj 11:00
12:00
20. maj 11:00 -
12:00

Trinitatis søndag

Ved sognepræsten.

27. maj 11:00
12:00
27. maj 11:00 -
12:00

1 s. e. Trinitatis

Ved sognepræsten.

3. jun 09:30
10:30
3. jun 09:30 -
10:30

Kirkekoncert

Kirkekoncert Mere information følger

13. jun 19:30
20:30
13. jun 19:30 -
20:30

Orgelkoncert

Kirkekoncert Mere information følger

21. sep 19:30
20:30
21. sep 19:30 -
20:30