Fællesbillede, menighedsrådet Fællesbillede, menighedsrådet

Dagsordener og referater fra menighedsrådsmøderne

Her kan du læse dagsordener og tilhørende referater af vores menighedsrådsmøder, så snart referatet er blevet skrevet.