Barnedåb i Gl. Rye Kirke Barnedåb i Gl. Rye Kirke

Dåb

I Gl. Rye Sogn foretages dåb som led i søndagens gudstjeneste. Navngivning kan finde sted ved dåb, hvis barnet er under ½ år gammelt.

Fadderne

I skal vælge mindst to og højst fem faddere. Gudmoder og gudfader er også faddere.
Faddernes forpligtelse er at opdrage barnet i den kristne tro, hvis forældrene dør, inden barnet bliver myndigt. For at være fadder skal man selv være døbt med den kristne dåb, og den sædvanlige  konfirmationsalder er minimumsalder.  

I skal sende barnets fulde navn samt faddernes navne og adresse til kordegn Birgit Sofia Kjær via sikker henvendelse 

Samtale

Inden dåben indbydes dåbsforældrene til en samtale med sognepræsten, som handler om, hvad det betyder at få døbt sit barn samt praktiske omstændigheder i forbindelse med dåben. Samtalen finder sted efter aftale og kan foregå i præstegården, kirken eller (sædvanligvis) hjemme hos jer.

Hvem kan blive døbt? 

Enhver, uanset alder, kan blive døbt. Det er en forudsætning,  at man ikke allerede er døbt med den kristne dåb, hverken i eller uden for Folkekirken. Forud for dåb af større børn og voksne skal der finde et undervisningsforløb sted

Ved dåb bliver man medlem af Den danske Folkekirke.

Kontaktpersoner

Iben Johanne Thomsen

Iben Johanne Thomsen

Foto kommer snart

Birgit Sofia Kjær

 • Kordegn (fælles med Ry)
 • Kildebakken 1
  8680 Ry
 • T: 29 12 10 49
 • bsk@km.dk

Birgit kan hjælpe og vejlede ifm.:

 • Anmeldelse af faderskab
 • Dåb eller navngivning

 • Når I ønsker at blive gift i en af kirkerne 
 • Når du ønsker at blive optaget i eller udmeldt af Den danske Folkekirke 
 • Når du har brug for en ny attest (kan også bestilles på borger.dk)
 • Når du har brug for at blive kørt til eller fra kirke (kirkebil)

Kordegnen er altid behjælpelig med disse og mange andre spørgsmål.