Bryllup i Gl. Rye Kirke Bryllup i Gl. Rye Kirke

Bryllup

Tillykke med, at I skal giftes. Læs om både de formelle og mere uformelle ting omkring planlægningen af et kirkebryllup. 

Et kirkebryllup er både vielse, velsignelse og forbøn for parret. I siger ja til at elske og ære hinanden som ægtepar. Et kirkebryllup kan være stort eller lille, alt afhængigt af, hvad I ønsker jer.  I Gl. Rye sogn vies både par af samme og forskelligt køn – ritualerne er lidt forskellige, men indholdet er det samme.

Vielse

Ring gerne til sognepræsten eller kordegnen for at aftale en dato for vielse. 

Prøvelsesattest

Fra 4 måneder før vielsen skal I søge jeres bopælskommune om en ægteskabserklæring på borger.dk som er det dokument, der garanterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. 
Når kommunen har behandlet ægteskabserklæringen bliver den til en prøvelsesattest. 

Når I modtager prøvelsesattesten fra kommunen, skal den sendes til kordegnen samt navne og adresser på 2 vielsesvidner sikker henvendelse

Navneændring ved vielse

Det er gratis at tage hinandens mellem- og efternavne.
Ønskes der navneændring ifm. vielsen ansøges der om dette på  borger.dk


Samtale forud for vielsen

Der aftales et møde med sognepræsten, som finder sted ca. 14 dage inden vielsen i præstegården. Her vælges salmer og der er også mulighed for at gå i kirken for at gennemgå ritualet.

Mht. salmer kan I finde inspiration på lyttildanskesalmer.dk eller dendanskesalmebogonline.dk – der skal bruges fire.

Samtalen foregår i dagtimerne en hverdag (ikke mandag), seneste tidspunkt er kl. 14.30.

Pyntning af kirke

Hvis I ønsker pyntning af kirken, kan I kontakte vores graver (se kontaktinfo nedenfor).

Fotografering under vielsen

Bemærk, at der er regler for fotografering under kirkelige handlinger i Gl. Rye kirke: Der må fotograferes under indgang og udgang, men ikke under selve den kirkelige handling. 

I er altid velkomne til at kontakte præst, kordegn eller personale, hvis I har spørgsmål.

Kontaktpersoner

Iben Johanne Thomsen

Iben Johanne Thomsen

Foto kommer snart

Birgit Sofia Kjær

 • Kordegn (fælles med Ry)
 • Kildebakken 1
  8680 Ry
 • T: 29 12 10 49
 • bsk@km.dk

Birgit kan hjælpe og vejlede ifm.:

 • Anmeldelse af faderskab
 • Dåb eller navngivning

 • Når I ønsker at blive gift i en af kirkerne 
 • Når du ønsker at blive optaget i eller udmeldt af Den danske Folkekirke 
 • Når du har brug for en ny attest (kan også bestilles på borger.dk)
 • Når du har brug for at blive kørt til eller fra kirke (kirkebil)

Kordegnen er altid behjælpelig med disse og mange andre spørgsmål.