Bryllup i Gl. Rye Kirke Bryllup i Gl. Rye Kirke

Bryllup

Tillykke med, at I skal giftes. Læs om både de formelle og mere uformelle ting omkring planlægningen af et kirkebryllup. 

Et kirkebryllup er både vielse, velsignelse og forbøn for parret. I siger ja til at elske og ære hinanden som ægtepar. Et kirkebryllup kan være stort eller lille, alt afhængigt af, hvad I ønsker jer.  I Gl. Rye sogn vies både par af samme og forskelligt køn – ritualerne er lidt forskellige, men indholdet er det samme.

Vielsesanmeldelse

Ring gerne til sognepræsten eller kirkekontoret (se kontaktinfo nedenfor) for at aftale en dato for vielse. I skal opgive jeres cpr.nr., men af sikkerhedshensyn bør disse ikke sendes i en åben mail.

Prøvelsesattest

I god tid inden vielsen skal I søge jeres bopælskommune om en prøvelsesattest, som er det dokument, der garanterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. I skal udfylde en ægteskabserklæring, som findes på www.borger.dk (Familie og børn).

Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsestidspunktet.

Når I modtager prøvelsesattesten fra kommunen, skal den sendes til kirkekontoret (se kontaktinfo nedenfor).

Vidner

I skal vælge to vidner, som skal være til stede i kirken under vielsen. Navn og adresse på vidnerne sendes til kordegnen.

Navneændring

Såfremt I skal ændre navn i forbindelse med vielsen, skal I senest 15 dage før vielsen søge jeres bopælssogn om navneændring. Det er gratis at ændre navn i forbindelse med vielse og i tre måneder efter brylluppet, såfremt der opnås en form for navnefællesskab. Også her skal I anvende borger.dk (Familie og børn).

Samtale forud for vielsen

Der aftales et møde med sognepræsten, som finder sted ca. 14 dage inden vielsen i præstegården. Her vælges salmer og der er også mulighed for at gå i kirken for at gennemgå ritualet.

Mht. salmer kan I finde inspiration på lyttildanskesalmer.dk eller dendanskesalmebogonline.dk – der skal bruges fire.

Samtalen foregår i dagtimerne en hverdag (ikke mandag), seneste tidspunkt er kl. 14.30.

Pyntning af kirke

Hvis I ønsker pyntning af kirken, kan I kontakte vores graver (se kontaktinfo nedenfor).

Fotografering under vielsen

Bemærk, at der er regler for fotografering under kirkelige handlinger i Gl. Rye kirke: Der må fotograferes under indgang og udgang, men ikke under selve den kirkelige handling. 

I er altid velkomne til at kontakte præst, kordegn eller personale, hvis I har spørgsmål.

Kontaktpersoner

Iben Johanne Thomsen

Sognepræst

Kasper Lei Fischer

Kasper Lei Fischer

Kasper Lei kan hjælpe og vejlede ifm.:

  • Anmeldelse af faderskab
  • Dåb eller navngivning

  • Når I ønsker at blive gift i en af kirkerne 
  • Når du ønsker at blive optaget i eller udmeldt af Den danske Folkekirke 
  • Når du har brug for en ny attest (kan også bestilles på borger.dk)
  • Når du har brug for at blive kørt til eller fra kirke (kirkebil)

Kordegnen er altid behjælpelig med disse og mange andre spørgsmål.

Ditte profilbillede

Ditte Holmstrøm

Ditte Holmstrøm vikarierer for kirkegårdsleder Jesper Mejlbro Christensen frem til medio april.

  • Telefontid alle hverdage kl. 12-13