Kirkebilen - Flextrafik Kirkebilen - Flextrafik

Kirkebil for sognets beboere

Alle dårligt gående kan bestille kirkebil til alle gudstjenester.

Kirkebilen kan således også anvendes, når det gælder kørsel til friluftsgudstjenester på Øm Kloster, Himmelbjerget eller andre steder.

Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 86 51 00 00, og aftal nærmere. Faktura skal sendes til menighedsrådet (Skanderborg Taxa ved besked om dette).

Kontaktperson

Foto kommer snart

Birgit Sofia Kjær

 • Kordegn (fælles med Ry)
 • Kildebakken 1
  8680 Ry
 • T: 29 12 10 49
 • bsk@km.dk

Birgit kan hjælpe og vejlede ifm.:

 • Anmeldelse af faderskab
 • Dåb eller navngivning

 • Når I ønsker at blive gift i en af kirkerne 
 • Når du ønsker at blive optaget i eller udmeldt af Den danske Folkekirke 
 • Når du har brug for en ny attest (kan også bestilles på borger.dk)
 • Når du har brug for at blive kørt til eller fra kirke (kirkebil)

Kordegnen er altid behjælpelig med disse og mange andre spørgsmål.