Kirkebilen - Flextrafik Kirkebilen - Flextrafik

Kirkebil for sognets beboere

Alle dårligt gående kan bestille kirkebil til alle gudstjenester.

Kirkebilen kan således også anvendes, når det gælder kørsel til friluftsgudstjenester på Øm Kloster, Himmelbjerget eller andre steder.

Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 86 51 00 00, og aftal nærmere. Faktura skal sendes til menighedsrådet (Skanderborg Taxa ved besked om dette).

Kontaktperson

Mette Lai

Mette Lai

 • Kordegn (fælles med Ry)
 • Kildebakken 1
  8680 Ry
 • T: 86891350
 • metla@km.dk

Mette Lai kan hjælpe og vejlede ifm.:

 • Anmeldelse af faderskab
 • Dåb eller navngivning (NB! Sikker henvendelse)

 • Når I ønsker at blive gift i en af kirkerne (NB! Sikker henvendelse)
 • Når du ønsker at blive optaget i eller udmeldt af Den danske Folkekirke (NB! Sikker henvendelse)
 • Når du har brug for en ny attest (kan også bestilles på borger.dk)
 • Når du har brug for at blive kørt til eller fra kirke (kirkebil)

Kordegnen er altid behjælpelig med disse og mange andre spørgsmål.