Fællesbillede, kirkens ansatte #2 Fællesbillede, kirkens ansatte #2

Øvrige ansatte

Kirken

Mette Lai

Mette Lai

Mette Lai kan hjælpe og vejlede ifm.:

  • Anmeldelse af faderskab
  • Dåb eller navngivning
  • Når I ønsker at blive gift i en af kirkerne
  • Når du ønsker at blive optaget i eller udmeldt af Den danske Folkekirke
  • Når du har brug for en ny attest (kan også bestilles på borger.dk)
  • Når du har brug for at blive kørt til eller fra kirke (kirkebil)

Kordegnen er altid behjælpelig med disse og mange andre spørgsmål.

Kirstin Sander Jacobsen

Kirstin Sander Jacobsen

Michelle Elmhøj Pedersen

Michelle Elmhøj Pedersen

Foto kommer snart

Ny organist på vej

  • Organist

Kirken er ved at ansætte ny organist.

Kjeld Slot Nielsen

Kjeld Slot Nielsen

Lektor v/ Folkekirkens uddannelses- og videnscenter, ph.d.

Kirkegården

Jesper Mejlbro Christensen

Jesper Mejlbro Christensen

Karen Lehrmann Styrbæk

Karen Lehrmann Styrbæk