Gudstjenestens gang

HØJMESSE med dåb


KLOKKERINGNING afsluttes med BEDESLAG (3x3 slag)

PRÆLUDIUM 

INDGANGSBØN

1. SALME

HILSEN
Præsten Herren være med jer!
Menigheden: (synger) Og med din ånd!

KOLLEKT (BØN)
Menigheden synger: Amen!

TEKSTLÆSNING
(Menigheden står op under læsningen)

2. SALME = DÅBSSALME

Efter salmen henter præsten dåbsfolket op til døbefonten.

LOVPRISNING og BØN

SKRIFTLÆSNINGER
Præsten siger "Således taler vor Herre Jesus Kristus:" (Menigheden rejser sig)

KORSTEGNELSEN

TROSBEKENDELSEN

Præsten spørger: Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og al hans væsen?
- Ja!
Tror du på Gud Fader, den almægtige, Himlens og jordens Skaber ?
- Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
- Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?
- Ja!
Vil du døbes på denne tro?
- Ja!

Præsten øser tre håndfulde vand over hovedet af den, der skal døbes

Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! Amen

FADERVOR (alle må gerne bede med)

Fader Vor, du som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i Himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen!

(Menigheden sætter sig)

TALE TIL FORÆLDRE OG FADDERE (hvorefter dåbsfolket sætter sig)

DÅBSSALME: (ved børn 674 Sov sødt barnlille v.2 og 7)

Præsten kommer ned og siger tillykke og giver dåbsattest og dåbsgave

3. SALME

EVANGELIELÆSNING
Præsten går på prædikestolen, beder en lille bøn og siger:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten ....
Menigheden rejser sig og synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
Præsten læser evangelieteksten (dagens prædiketekst)

PRÆDIKEN

KIRKEBØN

DEN APOSTOLSKE VELSIGNELSE
Præsten: Lad os med apostelen tilønske hverandre...
Menigheden rejser sig

4. SALME

NADVER
Præsten: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!
(præsten vender sig mod alteret)
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige,
han, som var, og som er, og som kommer.

Menigheden:(synger) Hosianna i det høje!
Præsten: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Menigheden:(synger) Hosianna i det højeste!

(Menigheden synger alle 3 vers af nr.439 i salmebogen)

NADVERBØN
Præsten: Opstandne Herre og Frelser,du, som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse.
Rens os fra synd, og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vore hjerter.
Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen.

Menigheden (synger) Amen!
I

NDSTIFTELSESORDENE: (Menigheden rejser sig)
Præsten: Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: "Tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer.
Gør dette til min ihukommelse!"
Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde: "Drik alle deraf; denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til min ihukommelse!"

Herefter går de, der ønsker at modtage nadveren frem til alteret og knæler (Er der ikke plads, står man og venter til første hold har modtaget)

NADVERUDDELING

BORTSENDELSESORD

TAKKESALME (synges når alle har sat sig efter nadveren)

KOLLEKT (BØN) (bedes af præsten, menigheden svarer: Amen!)

VELSIGNELSEN (lyses af præsten, menigheden står op)
Præsten: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Menigheden (synger) Amen, amen, amen!

5. SALME

UDGANGSBØN

POSTLUDIUM (dåbsfolket føres ud og menigheden rejser sig for den/de nydøbte og går selv ud bagefter)

typo3/#Top

Dagens ord

Gudstjenester

BegivenhedDato

Koncert med Royal Danish Brass

Det danske blæserensemble par excellence gæster Gl. Rye med et spændende og …

1. aug 19:30
20:30
1. aug 19:30 -
20:30

7. s.e. Trinitatis

Ved Pia Husted Blok

4. aug 11:00
12:00
4. aug 11:00 -
12:00

8. s.e. Trinitatis

Ved sognepræsten.

11. aug 11:00
12:00
11. aug 11:00 -
12:00

BRAGR - 'lyden af Skandinavien'

I forbindelse med Skanderborg Kommunes Kulturaften 2019 - BRAGR er lyden af …

20. sep 19:30
20:30
20. sep 19:30 -
20:30