Minikonfirmander 2018 Minikonfirmander 2018

Minikonfirmander

Alle børn på 3. klassetrin i Gl. Rye sogn indbydes til at blive minikonfirmander.

Forløbet går ud på at blive mere fortrolige med det, der kaldes den kristne børnelærdom. Vi lægger vægt på oplevelse, samvær og samtale. Vi hører bibelhistorie, beder Fadervor, synger, lytter og snakker! Hører om, hvorfor vi holder dåb, nadver, jul, påske og pinse og meget mere. Og der er aktiviteter over dagens emne i form af løb, lege, tegning eller konkurrencer.

Undervisningen varetages af kirkesanger Michelle Elmhøj Pedersen og sognepræst Iben Johanne Thomsen.

Det koster ikke noget at deltage.

(Undervisningen foregår i efteråret)

 

Kontaktpersoner

Iben Johanne Thomsen

Iben Johanne Thomsen

Michelle Elmhøj Pedersen

Michelle Elmhøj Pedersen