Velkommen til Gl. Rye sogn!

Skt. Sørens kirke ligger højt på bakken og ses af næsten alle i Gl. Rye hver eneste dag. Kirken er et smukt og historisk sted og i Gl. Rye passer vi godt på vores kirke. Fra 1100-tallet har der været kirke her og hvert år besøges den af mange, der er interesserede i at opleve det sted, der bragte så mange pilgrimme til Gl. Rye i middelalderen og hvor senere Chr. d. 3 blev valgt til konge og startskuddet til den danske reformation lød.

Og så er det et levende sted for sognets beboere: der holdes gudstjeneste om søndagen og på hverdage, børne- og voksenkor, koncerter, undervisning for store og små, studiekredse, foredrag og meget mere. Noget foregår i Skt. Sørens hus, der ligger tæt ved kirken og som også benyttes af en del af byens mange foreninger, UDSYN, kunstgruppen, ”Kun for mænd”, Gl. Rye gospelkor osv.

Se mere om gudstjenester og aktiviteter her på hjemmesiden og læs kirkens spændende historie. Eller kom – til det ene eller andet!

 

 

Del dette:

GPS koordinater

QR-koden her indeholder længde og breddegraderne så man kan kode sin GPS ind eller bare se hvor kirken ligger på google maps.

Eller man kan prøve via Facebook

Mest aktuelt

01.08.2019: Koncert med Royal Danish Brass

04.08.2019: 7. s.e. Trinitatis

11.08.2019: 8. s.e. Trinitatis

Referat af menighedsmøde 12. juni 2019 kl 19:30

Aftenen blev indledt i kirken med aftensang, andagt og musikalske indslag.

Herefter fortalte præsten kort om kirkens historie og fremhævede de forskellige tidsaldres spor i kirken. Formanden for menighedsrådet fortalte herefter om, hvad der har ledt op til kirkerenoveringen samt forberedelserne hertil, inden selskabet bevægede sig over i sognehuset.

Over traktementet blev der yderligere med ord, billeder og tegninger bidraget til en forståelse af projektet, der udføres med ERIK arkitekter som rådgivende arkitektfirma. Her var det muligt at stille spørgsmål til det spændende og omfattende projekt.

Dernæst gik vi videre formandens generelle orientering om kirkens liv siden sidste menighedsmøde, planer for det kommende år samt økonomien. Også her var det muligt at stille spørgsmål.

Menighedsrådet takker for en god aften!


Menighedspleje

Gl. Rye menighedsråd har besluttet at oprette en menighedspleje for Gl. Rye sogn. Tanken er at kunne give fx julehjælp, konfirmationshjælp og lignende til mennesker i sognet, der har brug for en økonomisk håndsrækning.

Fra juleaften og frem til påske vil alt, hvad der lægges i kirkens bøsse anvendes til oprettelsen af menighedsplejen. Menighedsrådet håber, at der vil være opbakning til initiativet og siger på forhånd tak for hver en god gave.

Man kan også give et bidrag med MobilePay - brug:

Mobile Pay: 66471:

Gl. Rye menighedsråd

Meddelelse: ”Kollekt”

Sidste NYT

Referat er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Læs mere


Kalender

Ingen begivenheder fundet.