Advent still 2.jpg Advent still 2.jpg

2. Søndag i Advent, Gl. Rye Kirke

Krybbespillet i Skt. Sørens hus

6. dec. 2020

Medvirkende:

  • Kirketjener Susanne Midtiby
  • Sognepræst Iben Johanne Thomsen

Musik: Blomstre som en rosengård
Mel: J.P.E. Hartmann 1861 Tekst: N.F.S. Grundtvig 1837

Pianist: Anita Hyldgård Samsing
Sanger: Michelle Elmhøj

Produktion: Ole Jeppesen, olejeppesen.dk