Advent 1 STILL.jpg Advent 1 STILL.jpg

1. Søndag i Advent Gl.Rye

Englene i byen

29. nov. 2020

Medvirkende:

Sognepræst Iben Johanne Thomsen

Konfirmander fra Gl.Rye sogn

Kirketjener Susanne Midtiby

Musik: Vær velkommen, Herrens år / Sang af Andreas Peter Berggreen og N. F. S. Grundtvig

Pianist: Anita Hyldgård Samsing

Sanger: Michelle Elmhøj

 

Produktion: Ole Jeppesen

https://www.olejeppesen.dk/