Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i september (udskudt til 7. oktober) kan læses her: