Kirketårnet vinter Kirketårnet vinter

Så er samtlige referater fra årets menighedsrådsmøder at finde på kirkens hjemmeside: