Gl. Rye Kirke #1 Gl. Rye Kirke #1

Så er samtlige referater fra årets menighedsrådsmøder at finde på kirkens hjemmeside: