Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmøde i oktober måned kan læses her: