Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i august kan læses her: