Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i juni måned kan læses her: