Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i maj måned kan læses her: