Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i februar kan læses her: