Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i januar måned kan læses her: