Referat

Seneste referater fra menighedsrådsmøder i november + december kan læses her: