Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i maj kan læses her: