Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i marts kan læses her: