Referat

Seneste referat fra menighedsrådsmødet i november kan læses her: