Referat

Nu er seneste referat for oktober måneds menighedsrådsmøde at finde på kirkens hjemmeside: