Referat for marts:

Så er seneste referat, fra marts måneds menighedsrådsmøde at finde på hjemmesiden: