ORDSKY☁

Som en del af menighedsmødet d. 18. august var der i plenum en dialog om visioner, ønsker og andre tanker om, hvad der er vigtigt i livet i og omkring Skt. Sørens Kirke – tanker, der videregives til inspiration i det nye menighedsråds arbejde.

Der kom mange gode bud fra helt konkrete elementer som f.eks. at gode lydforhold er vigtig for deltagelse - til spændende ideer om at bruge rammerne på nye måder f.eks. musik i kirketårnet eller kapellet.

Alle kunne byde ind og tale fra eget ståsted.

Nøgleordene er blevet samlet æstetisk i denne ”ordsky”: