NYESTE REFERAT

fra menighedsrådsmødet 12. august er at finde på hjemmesiden: