Kirketårnet vinter Kirketårnet vinter

Menighedsrådsmøde 19. februar 2019

Referat er nu tilgængeligt på hjemmesiden.
Mødet var åbent for tilhørere. Ved personale sager og tilsvarende bliver mødet lukket under behandling af disse.