GENÅBNING

Kirkerne genåbner fra den 18. maj 2020 under en eller anden form. Det er endnu ikke fastlagt hvordan og i hvilket omfang. Nærmere information følger.