Det nye Menighedsråd

I Gl. Rye sogn er følgende valgt til det nye menighedsråd, som tiltræder 1. s. i Advent 2020 og 4 år frem:

Henrik Braderup Olsen

Henrik Wang Kjær Jensen

Jesper Frost Bylling

Tove Høgh Olsen

Dorte Blegebrønd Gosvig

Maria Boas

Som stedfortrædere er valgt:

Inge Laursen

Annette Krogsøe

Henrik Soelmark

Anne Olesen

Hanne Østergaard Lauridsen og Lise Rask Holm Fick genopstillede ikke til valget. Stor tak til Hanne og Lise for deres flotte indsats i menighedsrådet i den forgangne periode.

Velkommen til de nye medlemmer af menighedsrådet – vi glæder os til et godt samarbejde!

Med venlig hilsen Gl. Rye menighedsråd

(På fotoet ses "det gamle menighedsråd")