OLD-Nyfødt baby OLD-Nyfødt baby

Fødsel, faderskab og navngivning

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen.

I kan anmelde jeres barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. Blanketten kan udskrives fra personregistrering.dk.

Faderskab

Hvis forældrene til det nyfødte barn ikke er gift, kan der inden 14 dage efter barnets fødsel indgives en "Omsorgs- og ansvarserklæring". Erklæringen skal afgives digitalt med begge forældres NemID og kan findes ved at logge på https://www.borger.dk , under afsnittet "Familie og børn”, "Faderskab og forældremyndighed"

Efter 14 dages fristen videresendes sagen til Familieretshuset.

 

 

Navngivning

Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn, enten ved dåb eller navngivning. Navngivning skal afgives digitalt med begge forældres NemID og kan findes ved at logge på borger.dk, under afsnittet "Familie og børn", "Navne".

Du kan desuden finde oplysninger om navne på  https://familieretshuset.dk/navne/navne/navnelister, hvor du blandt andet også kan finde lister over godkendte drenge- og pigenavne.

Når barnet er døbt eller navngivet meddeler kordegnen dette til folkeregisteret, som derefter fremsender barnets sygesikringsbevis. Kontakt gerne kordegnen med evt. tvivlsspørgsmål m.h.t. navnelovgivning.

Læs mere om dåb og faddere.

Kontaktperson

Iben Johanne Thomsen

Sognepræst

Kasper Lei Fischer

Kasper Lei Fischer

Kasper Lei kan hjælpe og vejlede ifm.:

  • Anmeldelse af faderskab
  • Dåb eller navngivning

  • Når I ønsker at blive gift i en af kirkerne 
  • Når du ønsker at blive optaget i eller udmeldt af Den danske Folkekirke 
  • Når du har brug for en ny attest (kan også bestilles på borger.dk)
  • Når du har brug for at blive kørt til eller fra kirke (kirkebil)

Kordegnen er altid behjælpelig med disse og mange andre spørgsmål.