IMG_7347.jpg IMG_7347.jpg

Dødsfald og begravelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er rammen om familie og pårørendes afsked med den døde. 

Ved kisten lyder forkyndelsen af det kristne håb om opstandelsen fra de døde. Der siges tak for, hvad den døde var og gav i sit liv, og der sættes ord på vores sorg og tab. Selve den kristne begravelse ligger i jordpåkastelsens ord: ”af jorden skal du igen opstå”.

Praktiske forhold inden begravelsen

Inden begravelsen taler de nærmeste pårørende med præsten. Her taler vi blandt andet om, hvad der skal siges i talen og hvad vi skal synge. Vi taler også om sorgen og savnet. Præsten har tavshedspligt, så alt kan siges frit.

Mange bruger en bedemand til at hjælpe med de praktiske omstændigheder i forbindelse med dødsfaldet.

Man aftaler nærmere med kirkegårdens gravere ang. gravsted (se kontaktinfo forneden).

Et dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn inden to hverdage. Det kan ske gennem bedemanden eller de pårørende kan selv foretage anmeldelsen på borger.dk (under sundhed og sygdom).

Kontaktpersoner

Iben Johanne Thomsen

Iben Johanne Thomsen

Jesper Mejlbro Christensen

Jesper Mejlbro Christensen

Åbningstider:

  • Telefontid alle hverdage kl. 12-13