Bryllup i Gl. Rye Kirke Bryllup i Gl. Rye Kirke

Bryllup

Tillykke med, at I skal giftes. Læs om både de formelle og mere uformelle ting omkring planlægningen af et kirkebryllup. 

Et kirkebryllup er både vielse, velsignelse og forbøn for parret. I siger ja til at elske og ære hinanden som ægtepar. Et kirkebryllup kan være stort eller lille, alt afhængigt af, hvad I ønsker jer.  I Gl. Rye sogn vies både par af samme og forskelligt køn – ritualerne er lidt forskellige, men indholdet er det samme.

Vielsesanmeldelse

Ring gerne til sognepræsten eller kirkekontoret (se kontaktinfo nedenfor) for at aftale en dato for vielse. I skal opgive jeres cpr.nr., men af sikkerhedshensyn bør disse ikke sendes i en åben mail.

Prøvelsesattest

I god tid inden vielsen skal I søge jeres bopælskommune om en prøvelsesattest, som er det dokument, der garanterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. I skal udfylde en ægteskabserklæring, som findes på www.borger.dk (Familie og børn).

Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel på vielsestidspunktet.

Når I modtager prøvelsesattesten fra kommunen, skal den sendes til kirkekontoret (se kontaktinfo nedenfor).

Vidner

I skal vælge to vidner, som skal være til stede i kirken under vielsen. Navn og adresse på vidnerne sendes til kordegnen.

Navneændring

Såfremt I skal ændre navn i forbindelse med vielsen, skal I senest 15 dage før vielsen søge jeres bopælssogn om navneændring. Det er gratis at ændre navn i forbindelse med vielse og i tre måneder efter brylluppet, såfremt der opnås en form for navnefællesskab. Også her skal I anvende borger.dk (Familie og børn).

Samtale forud for vielsen

Der aftales et møde med sognepræsten, som finder sted ca. 14 dage inden vielsen i præstegården. Her vælges salmer og der er også mulighed for at gå i kirken for at gennemgå ritualet.

Mht. salmer kan I finde inspiration på lyttildanskesalmer.dk eller dendanskesalmebogonline.dk – der skal bruges fire.

Samtalen foregår i dagtimerne en hverdag (ikke mandag), seneste tidspunkt er kl. 14.30.

Pyntning af kirke

Hvis I ønsker pyntning af kirken, kan I kontakte vores graver (se kontaktinfo nedenfor).

Fotografering under vielsen

Bemærk, at der er regler for fotografering under kirkelige handlinger i Gl. Rye kirke: Der må fotograferes under indgang og udgang, men ikke under selve den kirkelige handling. 

I er altid velkomne til at kontakte præst, kordegn eller personale, hvis I har spørgsmål.

Kontaktpersoner

Iben Johanne Thomsen

Iben Johanne Thomsen

Kasper Lei Fischer

Kasper Lei Fischer

Kasper Lei kan hjælpe og vejlede ifm.:

  • Anmeldelse af faderskab
  • Dåb eller navngivning

  • Når I ønsker at blive gift i en af kirkerne 
  • Når du ønsker at blive optaget i eller udmeldt af Den danske Folkekirke 
  • Når du har brug for en ny attest (kan også bestilles på borger.dk)
  • Når du har brug for at blive kørt til eller fra kirke (kirkebil)

Kordegnen er altid behjælpelig med disse og mange andre spørgsmål.