Kirkegården #2.jpg Kirkegården #2.jpg

Udvalgte grave

På Gl. Rye Kirkegård ligger der flere begravet som har interesse for andre end familie og venner, og her er samlet nogle af dem.

Under tårnet ligger Leopold Budde, som var initiativtager til Himmelbjerggården.
Maleren Anna Klint Sørensen ligger også begravet på kirkegården.
Læs om begge her på s.24 
Og eneboeren Bernhard, der fortælles mange pudsige historier om. Kan læses her på s.42-43