Graver Jesper Christensen på minitraktor Graver Jesper Christensen på minitraktor

Om Gl. Rye Kirkegård

Gl. Rye Kirkegård er en kirkegård præget af de traditionelle gravsteder med ral og lave tujahække, der blev udbredt i begyndelsen af 1900-tallet.

Voldene mellem tårnet og kirkebygningen markerer, hvor kirkens mure stod i middelalderen. Her fra er der en fantastisk udsigt mod syd ud over Søhøjlandet, og hvis man stiller sig mellem kirken og tårnet, kan man få en god fornemmelse af, hvor stor kirken var op til reformationen.

I den sydligste del af afdeling G findes et lapidarium med bevaringsværdige gravsten. Ved siden af lapidariet ligger et gravsted for syv engelske flyvere som omkom i august 1944, da deres fly styrtede ned på en mark syd for Gl. Rye. Efter krigen blev de stedt til hvile her.

Flyvergraven og andre særlige gravsteder

På Gl. Rye Kirkegård ligger der flere begravet som har interesse for andre end familie og venner, og her er samlet nogle af dem. Læs om flyvergraven med syv engelske flyvere og andre udvalgte gravsteder.

Graverkontoret

Graveren eller gravermedhjælperen kan træffes på kirkegårdens kontor fra mandag til torsdag fra kl. 9 – 9.30 og 12 – 12.30

Her kan du få hjælp til udtagelse af nyt gravsted og få lavet aftaler om pleje og vedligehold, plantning af forårs- og sommerblomster samt grandækning. Vi giver også gerne råd og vejledning med anlæg af gravsted og valg af beplantning.

Kirken og tårnet er åbent når vi er på kirkegården. Typisk alle hverdage fra 8 – 15.30. Ønsker du at besøge kirken og tårnet udenfor disse tider er det muligt at lave en aftale om at låne en nøgle.

Kirkegårdens udviklingsplan

Vi er i gang med at lave en plan for kirkegårdens udvikling og menighedsrådet har sat følgende mål for udviklingsplanen:

  • Kirkegården skal skabe gode og forskellige rammer for mennesker i sorg.
  • Der skal skabes mulighed for nye typer af gravsteder. Det kan for eksempel være gravsteder med naturpræg eller fællesgrave med staudebeplantning.
  • Beplantningen på kirkegården skal være med til at skabe forbindelse til kirkens og kirkegårdens historie ved for eksempel at være egnstypiske eller arter med en særlig kulturhistorie.

Der er i forbindelse med den nye plan for kirkegården lukket for salg af gravsteder i den sydlige del af afdeling c, d og e.

Desuden arbejder vi for at kirkegården skal blive mere frodig og artsrig. Har du nogle nogle stauder fra din have, som du gerne vil dele med kirkegården, er du meget velkommen til at komme forbi kontoret og høre om det er noget vi kan bruge

Kontaktpersoner

Jesper Mejlbro Christensen

Jesper Mejlbro Christensen

Karen Lehrmann Styrbæk

Karen Lehrmann Styrbæk