Gudstjeneste, septuagesima

Gudstjeneste v. pastor Ann Vendeltorp