Gudstjeneste, 1. s. i Fasten

Gudstjeneste v. pastor Kjeld Slot Nielsen